Inflammation i underarmen

Fråga:

Är det möjligt att få benhinneinflammation även i underarmarna? Har haft besvär en längre tid av smärtor längs med underarmsbenet som gör att jag också har svårt att pronera/supinera handen.

Svar:

Visst kan man får ”benhinneinflammation”, periostit, i underarmarna. Styrketränande är den kategori idrottande som rapporterar mest av den typen av problem. Ofta kan man härleda besvären till överträningssymptom och/eller samband med övningar där handlederna/händerna är låsta, t ex skivstångsträning. Överträningssymptom uppstår i och med intensiv träning och/eller för snabbt ökad träningsmängd/belastning, där kroppen försöker hyperkompensera genom inflammation. Behandlingen i tidigt skede är att byta ut alla övningar som smärtar och att minsta träningsfrekvens och belastning.Läkningstiden är svårbedömd, beroende på hur lång tid inflammationen pågått och hur omfattande den är, samt hur man lägger upp rehabiliteringsträningen. Besvärstid brukar vara 2-8 veckor, beroende på ovanstående. Läkningstid betydligt längre, under vilket symtomen snabbt återkommer om man överbelastar igen.
Idrottare med överträningssymptom har också en starkt ökad risk för överträningssyndrom, ett mycket svårläkt tillstånd som kräver lång tids rehabilitering för att läka ut.
Vid tveksamhet i diagnosen eller mer än måttliga besvär bör idrottsläkare bedöma genom undersökning och bestämma rehabupplägg.