Inflammationsdämpande vid ryggont

Fråga:

Har fått utskrivet inflammationsdämpande tabletter relaterat till ”ischis” L5, S1, som inte blivit bättre på 2 månader trots bra sjukgymnastik och efterföljelse på alla övningar och träningar. MR och slätröntgen ska göras. När bör jag se effekt av medicinen, underförstått när kan jag trappa/sätta ut den om jag inte märker någon skillnad? Vad är det för evidens för inflammationsdämpande om det är ett diskbråck eller annan nervrotsklämning eller nervirritation? Tar inget annat smärtstillande.

Svar:

Hej!
”Inflammationsdämpande” (NSAID) har enbart eventuellt smärtststillande effekt (men således ingen inflammationshämmande effekt) på ryggbesvär som stått längre än någon vecka. Den smärtstillande effekten sätter in tidigt och brukar inte förbättras med tiden. Om du inte har tillräcklig effekt av den bör man överväga annan behandling. Ryggsmärta har en stark tendens att förvärra sej själv. Smärta ger bl a sekundärt muskelspänningar, som i sin tur ökar smärtan. En ond smärtcirkel uppstår som bl a skadar den finstämda kopplingen mellan musklerna (den neuromuskulära adaptationen), med rörelsesmärta och värk som resultat. Vid längre ryggvärk är det därför nödvändigt att åter ”lära” musklerna sin rätta koppling, vilket sker genom särskild träning, t ex bålstabilitetsträning och annan koordinationsträning. Det är extra viktigt att denna utförs korrekt för att få resultat, varför det bör ske i regi av specialutbildad naprapat eller sjukgymnast som kontrollerar att träningen har avsedd effekt.