Intervallträning med pulssänkande medicin?

Fråga:

Jag äter multaq för att hålla hjärtlimret stången. Tränar regelbundet, bl a intervall spinning. Men jag upplever inte att min kondition förbättras. Kan medicinen hålla tillbaka konditionsutveckling?

Svar:

En sådan biverkan av Multaq (dronedaron) är inte känd för mig, och anges heller inte i FASS. Du bör dock rådfråga din hjärtspecialist, som har betydligt mer erfarenhet av detta specialpreparat än jag.