journal

Fråga:

Hej!
Jag bad om journalantekningar angående mit högra knä. Och fick ut antekningarna från den MR jag gjorde för drygt ett år sedan. Jag undrar vad som egentligen går att utläsa av dessa. Har fortfarande lika stora problem som för ett år sedan. Kan inte idrotta och får ont/ömande knä varje gång jag anstränger det minsta!

Följande står i antekningarna från MR undersökningen:
”MR AV HÖGER KNÄ
Rörelseartefakter på en av seriena försvårar bedömningen. Ventralt medialt i mediala femurkondylen ses subkondralt benmärgsödem. Brosket något ojämt. Förändringar verkar representera kontusion men kan röra sig om osteochndrit utan något demarkerad härd. Diskret kontusion nedre deken av patella. I övrigt ses inget aktuellt i skelettet. Meniskerna är vesentligt välbevarade, i bakre delen mediala menisken kan finnas mindre ruptur, men någon större skada ses inte. Korsbandet ter sig intakt. Inga hållpunkter för kollateralligamentruptur. Ingen signifikant ökning av vätska i leden, i knävecket ses nästan 3 cm lång och 1 cm bred Bakercysta.
– Kontusion ventralt i mediala femurkondylen, kan inte utesluta rupur i bakre delen av menisken. Bakercysta.”

Vore taksam om jag kan få hjälp med vad detta inebär på ett enklare språk!

M.v.h.
/Johan

Svar:

Hej Johan!
Sammanfattningsvis betyder MR-svaret följande: ”Bilderna på ditt höra knä med magnetkameran är lite svåra att bedöma p g a att du rör på knät under underökningen och därmed är bilderna inte tillräkligt skarpa i vissa detaljer. I nedre änden på lårbenets insida ser man en svullnad under brosket. Brosket är ojämt. Förändringarna kan vara ett resultat av att området utsatts för tryck/slag men kan också bero på inflammation/infektion men utan att man ser någon kraftig ansamling av sådant (såsom man brukar i dessa fall). I nedre delen av knäskålen finns lätta tecken till tryck/slag. I övrigt ser skelettet oskadat ut. I den inre meniskens bakre del kan inte uteslutas att det finns en spricka. Korbanden ser oskadade ut, vilket också gäller för ledbanden. Det finns ingen ökad vätska i knäleden men på baksidan finns en säckbildning med vätska (som kan vara tecken på att det tidigare varit vätska i knät)”.
Det verkar således som du fått ett slag mot knät där det blivit lite skadat under brosket.