Kan man transplantera brosk till knäled?

Fråga:

Hej Dr Leijonwall!
Jag har en vän som tidigare varit professionell fotbolls spelare i Africa. För ca 10 år sedan ådrog han sig ett kraftigt trauma i höger knä. För ett år sedan gjordes en röntgen av knät här i Sverige. I röntgensvaret står det: I det närmaste totaldestruktion av ledbrosket i mediala kammaren samt även sänkt brosk i laterala kammaren. Stora reaktiva pålagringar medialt, men även ledytorna i fossa intercondyloidea och på eminentiae. Bibehållet bråsk i femuropatellarleden, men reaktiva kanpålagringar på patellas ledytor. Inga artritförändringar eller andra patologiska skelettförändringar. Enl. ortopeden han träffade då fanns det inget man kunde göra för att hjälpa honom just nu. Han är för ung 33 år. När han blir äldre kunde man tänka sig en operation för att byta knäleden. Har nu läst att man har gjort försök med att transplantera ledbrosk eller ledbroskceller. Vet du om det görs sådan operationer och i så fall var kan man göra den operationen. Kan det vara nått alternativ för min vän. Eller vet du något annat som skulle kunna hjälpa honom vad gäller smärta och rörlighet för knät? Mvh Ann-Christine

Svar:

Det man i vissa fall kan göra kirurgiskt är att ”vinkla om” leden om artrosen är lokaliserad till ena eller andra halvan. Man sågar då av underbenet och tar bort en kil av ben, en tårtbit, så att leden belastas i en annan vinkel, vilket kan avlasta den drabbade ytan. Om det är en möjlig metod eller inte för din vän är något en knäortoped kan bedöma. Utmärkta sådana finns bl a på universitetssjukhusen här i landet, till vilket man kan få en remiss för bedömning av sin husläkare eller idrottsläkare.
Transplantation av brosk har gjorts i liten skala och med små bitar, men metoden är så vitt jag känner till fortfarande på försöksstadiet och lämpar sej enbart vid mindre broskdefekter. Således inte en metod som är aktuell för din vän, som av röntgensvaret att döma har en omfattande gonartros (broskdefekt). 
Det viktigaste är att han får träffa en läkare som förstår hans problem och har tillräckligt med kunskap om vad som bör göras, en ortoped specialiserad på knäkirurgi och idrottsmedicin.