Kan styrketräningen påverka mig (14 år) som tränat 1 månad med vikter

Fråga:

Hej,jag undrar om styrketräningen som jag gjort om den kan påverka min växt nu för jag har bara tränat med vikter i lite mer än en månad.Jag är 14 år ochär rädd att jag inte kommer bli så lång som jag borde bara för attjag tränat i en månad eöler måste man träna längre period för att det ska påverka växten.

Svar:

Din styrketräning kommer inte att påverka din tillväxt, såvida du inte skadar dig allvarligt. Förr fanns föreställningar, även hos oss läkare, om att styrketräning skulle kunna göra att växande personer blev kortare, men noggrann forskning har inte kunnat påvisa några sådana effekter.