Kärlkramp?

Fråga:

Jag är 65 år, har löptränat regelbundet och periodvis kvantitativt mycket i mer än 25 år, har sprungit fler än 30 maror. På senare år har jag fått förhöjt blodtryck och medicinerar med Atacand. Det senaste året har jag vid träning (efter ca 2 km) fått smärtor i bröstet (högt, närmast i halsgropen), svårigheter att andas och yrsel. Detta sker samtidigt som pulsen går ner från ca 180 till ca 140, där den sedan ligger hela passet. (Jag värmer inte upp annat än med stretching). Jag har undersökt lungor (inga fel) och hjärta (med arbets-EKG). Arbets-EKG:t fick avbrytas i förtid, eftersom blodtrycket rusade iväg (men inga fel på härtat, efter vad jag förstod). Det enda min läkare föreslår är ytterligare en blodtrycksmedicin. Hon nämnde kärlkramp allmänt, helt kort, mer i förbigående. Löpningen betyder mycket för mig, och jag hade tänkt mig att springa åtminstone tio år till (även om det inte blir flera maror). Vänlig hälsning Christer Larsson

Svar:

Om arbetsprovet är normalt, utan ”ischemitecken” (syrebrist i hjärtat), så är det mest sannolikt att du inte har kärlkramp. Det är dock inte helt uteslutet, och om besvären kvarstår och misstanken om kärlkramp fortfarande finns kvar bör man komplettera med andra undersökningar än arbetsprov. Dessutom bör man naturligtvis utesluta andra orsaker till dina besvär, om man inte redan gjort det. Viktigast är att få klartecken beträffande hjärtat, vilket du bäst får hos en kardiolog (hjärtspecialist). Till sådan kan du får remiss av din husläkare.
Om blodtrycket ligger bra (under 140/90 i vilotryck, förutsatt att du inte har någon tilläggssjukdom) bör man inte förändra din blodtrycksmedicin. Stegrat blodtryck under arbetsprov är ett vanligt fynd vid hypertonisjukdom samt hos de som senare har risk att utveckla sådan. Lite mer ingående om fysisk aktivitet och hypertoni kan du läsa om på denna länk.