knä

Fråga:

Jag har gjort en mr på knä där man ev såg främre korsbandsskada på rtgsvaret finns också beskrivet om skada på laterala menisken och degeneration på olika ställen. Jag har konstant molvärk i knäet. Vid aktivitet har jag mer intensiv smärta. Jag har störd nattsömn vaknar ca 3ggr per natt och gråter i sömnen. Jag har svårt att böja knäet vid huksittning, måste sätta mig på rumpan på golvet. Jag upplever att knäet låser sig och måste sträcka det upprepade gånger och i samband med att det låser upp så knäpper det hörbart och kännbart till. Ortopeden vill inte göra något? Vad ska jag göra?

Svar:

I första hand söka annan ortoped för en second opinion. Om hen är samstämmig med den första är specialiserad knärehab nästa steg. För det behöver du en remiss från ortopeden. Du bör absolut våga ställa krav på din ortoped att förklara dina besvär på ett sätt så att du förstår vad det handlar om, och vilka behandlingsmöjligheter som står till buds.