knäbesvär

Fråga:

Hej är en (före detta?) joggar/löpare på amatörnivå. Har knäbesvär och har varit på MRT. Där fick jag veta att det handlar om en broskförändring bakom knäskålen som är något svår att tolka, det kan handla om en medfödd förändring som saknar betydelse, men även en broskförändring som motsvarar en kondromalacia patellae. Om smärtor inte blir bättre rekomenderas artroskopi, men förbättring kan där inte garanteras.
Min fråga är om man kan bli bra av sig själv om man har en medfödd broskförändring? Vad är en medfödd broskförändring? är det vanligt? Är det det som kallas artros? Har inte fyllt 30 ännu.
Har inte läst om någon som blivit riktigt bra från kondromalaci, finns det bra metoder?

Svar:

Chondromalaci (CM) betyder ”dåligt brosk” och är en ”slasktrattsdiagnos” dit man förr hänförde de fenomen med smärta i främre knät som man inte kan förklara på annat sätt. Nu för tiden talar man hellre om ”främre knäsmärta” och reserverar CM till de fall där man säkert kan säga att brosket är skyldigt till smärtan. 
Medfödd broskdefekt och dess betydelse har att göra med hur det i praktiken fungerar, och behöver således inte betyda något alls för din smärta. Artros betyder minskning av broskets tjocklek, en sjukdom som antingen är genetisk eller är förorsakat av en tidigare skada.
Vad som är skulden till dina besvär kan man få bättre grepp om vid en funktionell undersökning, där man bedömer dina besvär utifrån rörelser med och utan belastning på olika sätt. Det görs främst hos idrottsläkare, men även en ortoped med knäinriktning bör kunna utföra detta (ofta med hjälp av en knäinriktad sjukgymnast). Det säger mer om ditt knä och dess funktion än en artroskopi. Med artroskopi ser man med blotta ögat om konflikter i knät finns, och/eller eventuella skador.
Vilken träning som är lämplig bestäms av vilka kvalitéer du har i styrka, koordination, rörlighet m m, och är således avhängigt den funktionella undersökningen. Sök hos din idrottsläkare för närmare besked.