Knäont

Fråga:

Jag har joggat regelbundet ett par år men har nu tvingats sluta. Sedan ett tag tillbaka känner jag en smärta i ena knät så fort jag börjar löpa. Det gör enbart ont när jag löper; jag känner nästan inget när jag tränar på trappmaskiner o dyl. Jag har testat att jogga efter uppehåll på ett par veckor, men smärtan återkommer omedelbart, även om jag löper på mjuka underlag. Jag kan inte riktigt specificera var smärtan sitter, men det är någonstans på framsidan av knät, under knäskålen.

Svar:

Det är mycket allvarligt och illa att du tvingats sluta med din motionsform! Möjligen har du jumpers knee / hopparknä, vilket innebär en inflammation i knäskålsspetsen på platsen för knäskålssenans infästning. Inflammation där är en av de absolut vanligaste idrottsskadorna. Det kan förorsakas av flera saker; t ex överdriven inåtvridning i löpsteget, otillräcklig koordination av muskulaturen i nedre extremiteterna, obalans mellan den excentriska och koncentriska styrkan i låret eller otillräcklig smidighet i något/några segment av muskeln på lårets framsida. Man behöver ta reda på vilka komponenter som ingår i din besvärsbild, för att kunna ge dej effektiva råd som eliminerar besvären. Man behöver också utesluta att det inte beror på brosksjukdom (t ex artros). Sök hos din idrottsläkare för detta, så att du får rätt diagnos och rätt hjälp att kunna fortsätta med det du vill kunna utföra.