knäproblem

Fråga:

Har haft knäproblem ett år. Det gör ont i knät och vid siorna i nästan alla aktiviteter. Har sprungit mycket förut men nu går det inte. Jag har gjort magnetröntgen och de sa att det var löparknä och inflamation i muskelfästena irunt knä. Har fått kortison 2ggr men ingen större skillnad har märkts.Jag har varit hos sjukgymnast och fått order om att vila ut det och göra det som inte gör ont. Det mesta gör ont. Det känns nästan som att det blivit värre av att inte träna. Det bränner i knät när jag cyklar hur farligt är det att fortsätta med det. Kan rullskidor skada knät om det är det som gör minst ont.

Svar:

Vila och/eller upprepad kortisoninjektion är INTE rätt behandling om man drabbats av löparknä! Löparknä/runners knee beror på att man överskridit sin fysiska förmåga för en viss aktivitet. Vad som fattas skiljer sej från individ till individ och vilka krav som ställs i just ditt idrottande. Det kan t ex röra sej om stramhet i den muskel som sträcker senplattan på utsidan på låret (m tensor fascia lata), felbelastning p g a svaghet i andra muskler, stegfel, teknikfel m m. 
Man behöver därför kartlägga vad som brister hos dej så att man vet vad som behöver åtgärdas, nämligen att träna upp det som fattas så att du tål belastningen. Sök hos din idrottsläkare för detta!