Knäskador

Fråga:

Hej, jag har båda mina knän skadade. Det vänstra skadade jag för cirka 30 år sedan.
Husläkaren rekommenderade en operation då det har blivit Atros i knät. det finns endast 1 (ett) korsband kvar och 1(en) minisk. Mitt högra har jag också skadat men där finns det fortfarande kvar korsbanden osv, men knäskålen ligger inte som det ska vara, den hoppar ur hele tiden, knakar och brakar när jag går. Sedan kom detta med Coronan i bilden, så allt blev försenat. Nu har jag återigen tagit kontakt med hälsovården och har fått ytterligare en ny yngre läkare och han vill att jag ska gå sjukgymnastik! – jag har ont och vill kunna få detta åtgärdat och inte bara med med gympa. Vad säger du eller rekommenderar du?
Hälsningar Berith Berg

Svar:

Hej Berith!
Kirurgi eller inte kirurgi avgörs i princip av hur stora besvär du har av din artros, d v s din upplevda smärta och det funktionsbortfall/handikapp du har. Knäledsartros (gonartros) brukar i början av artroskarriären kunna ge påtagliga besvär, beroende på bl a inflammationsinslag. Det kan då mildras av NSAID (antiinflammatoriska läkemedel) eller kortisoninjektion i leden. I det läget är sjukgymnastisk träning (artrosskola) förstahandsval. Den som kan ge bäst råd angående operation är en ortopedkirurg med specialisering mot knäleder.