knöl på fotens ovansida

Fråga:

En från början mindre knöl (kallad ”träskoknöl av någon)på fotens ovansida, har efter skobyte svullnat upp och blivit ond, litet röd. Hindrar ej gång o träning men svårt att använda andra skor än sandaler, då tryck verkar försämra det hela.

Svar:

Sannolikt handlar det om en ytlig deformitet p g a kronisk retning av underhuden, vilket kan ske då man använder felaktiga skor som ger lokalt tryck. Träskor brukar ofta leda till detta. Behandlingen går ut på att avlasta under så lång tid att retningen gått över, vilket kan ta veckovis. Avlastning sker med skor som inte tycker mot området, och/eller urlästning av de skor du använder.