koffein

Fråga:

Stämmer det att koffein hjälper kroppen att spjälka fett till energi även under träning med intensitetsnivåer över promenad etc?
En relaterad fråga: Om man cyklar, tex till jobbet innebär det inte någon direkt hög intensitets-nivå, men kan ändå ge syra-känning i tex låren i backar. Finns det risk att man bryter ner protein då? Eller är det i första hand pulsen som avgör bränslet?

Svar:

Hej Marcus

Koffein hämmar glukogenolysen i levern vid arbete, dvs gör att kroppen får svårare att utnyttja den snabba energi i form av kolhydrater som är lagrade i form av glykogen i sitt arbete, vilket ju är negativt när man behöver tillgång till snabb energi. Beroende på intensitetsnivå kommer kroppen då att välja antingen fett eller protein som energikälla, vid hög intensitet protein och vid lägre således fett.

Behovet av snabb eller mer långsam energi är det som styr vilken typ av förbränning som sker vid muskelarbete. Mjölksyrabildning innebär att man överskridit syretillgången, vilket har med lokal- och allmän kondition att göra.