Köldastma

Fråga:

Min 15 åriga dotter som tävlar på längdskidor (har sökt skidgym) har stora problem vid kyla. Enorm slemproduktion, svårt med andningen.Tvingats avbryta både tävlingar och träningar pga detta.I höstas akut bonkit i ca 5v. Spirometri med reversibilitetstest ua. Spirometri ansträngningsprovokation(löp i kyla ca -10gr) nedsättning ca 15%, Fått Inh Pulmicort. Min fråga är. Vilken behandling lämpar sig till denna typ av besvär? Är tradionell KOL behandling att föredra? Hur ser prognosen ut. MVH Maria

Svar:

Vilken behandling man väljer beror på hur mycket bronksammadragande och hur mycket slemhinnesvullnad i bronkerna som finns i det enskilda fallet. Vid köldastma är slemhinnesvullnaden den huvudsakliga komponenten, vilket behandlas med kortisoninhalationer (t ex Pulmicort) i första hand. Om effekten inte är tillfredsställande kan man lägga till bronkvidgande medel ( t ex Bricanyl eller Ventoline), ofta som fast kombination med kortison (t ex Symbicort). I viss fall kan man få en tilläggseffekt av kortisonet vid tillägg av antileukotrien (Singulair), vilket vanligtvis används i behandling av KOL, en annan lungsjukdom. 
Det som avgör vilken behandlingen man väljer är i praktiken individuellt, varvid stor skicklighet i val av behandling krävs av den behandlande läkaren. Prognosen med sådan behandling är i allmänhet god.
För vidare info, se www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/17_Astma.pdf.