Korsbandskada

Fråga:

Vad kan man göra för att förbättra en korsbands skada? Hur mycket kostar en operation och blir knät bra igen?

Svar:

Korsbandsskada gör att knäleden blir instabil vid ffa vridrörelser. Det som händer är att det känns som att knät ger vika eller blir kraftlöst, ibland förenat med smärta. Korsbandsskadade får oftare än andra förslitning av knäledsbrosket på sikt. Det som avgör om knäleden skall opereras är hur stor påfrestning som leden skall utsättas för och hur mycket besvär man har. Kostnaden är mycket stor och rör sig om sexsiffriga belopp. I Sverige har vi dock en allmän sjukförsäkring som garanterar operation på ”det allmännas” bekostnad, vilket för den enskilde handlar om att man få operationen nästan gratis. Det som krävs är en remiss till ortopedisk klinik där man gör en bedömning av tillståndet. För privata medel kan man få operationen utförd på flera ställen (se Gula Sidorna i telefonkatalogen under ortopedläkare). Hur bra knäleden fungerar efter operationen beror bl a på skadan och hur stora krav som ställs på funktionen efteråt.