Kortisonspruta

Fråga:

När kan man börja träna efter att man fått en kortisonspruta? I så fall vad, vilken sorts träning kan man utöva?

Svar:

Det beror i huvdsak på 1) varför man injicerat kortison (diagnos), 2) var man lagt injektionen, 3) i vilket syfte (förväntad effekt) och 4) vilken kortisonsort man valt. Inget av detta nämns i frågan.
Det är mycket stor skillnad på om man t ex har en ledinflammation som man injicerat kortioson för in i en led, eller om man injicerat kortison i ett muskelfäste (t ex vid tennisarmbåge). 
Du bör därför rådfråga den som injicerat om vilka förhållningsregler som gäller.