kräker efter benpass

Fråga:

hej
jag har nu tränat i några år, men det senaste så har jag bara fått ångest efter mina benpass. när jag börjar träna ben så blir jag illa mående direkt, det är inte så att jag äter mindre eller mer eller kör tyngre snarare lättare för att jag e rädd att kräkas. Det händer inget när jag kör resterande kroppsdelar. vad tycker du jag ska göra mycket tacksam för svar.

Svar:

Man bör gå igenom din träning för att se om ditt sätt att träna avviker ofördelaktigt från det ”normala”. Om man inte hittar något fel bör man primärt göra en allmän läkarkontroll som inkluderar bl a EKG, och blodtyck i liggade, direkt stående och stående efter 2 minuter (ortostatiskt test) för att se om ditt blotryck har tendens att sjunka vid lägesändring. 
Viktigaste och rikligast information för man dock i samtalet där du berättar om dina besvär och kompletterar med svar på frågor från din läkare. Den som är bäst lämpad för detta är din husläkare, som vid behov remitterar dej till annan instans med ledning av vad han/hon finner.
En inte ovanlig orsak till kräkningar är det bråck på övre magmunnen som finns hos mer än 30% av alla vuxna. Vid högt buktryck (t ex då man tränar ben) har magsäcksinnehållet då en tendens att regurgitera upp i matstrupen och komma ut i munnen – en kräkning, ofarligt men otrevligt. Det bör skiljas från kräkningar som föregås av illamående eller allmänpåverkan, i synnerhet om det kommer efter måttlig ansträngning, som i sällsynta fall kan ha allvarligare orsaker.