kramp i bröstet

Fråga:

Min om är 15 år och tävlar i oreoentering. Fär vid ansträngning ont i bröstet strax under bröstkorgen. Försvinner vid någon minuts vila och kommer inte med någon regelbundenhet kandyka upp både vid hård ansträngning och vid lättare träning. Vi har tränat och testat lite olika saker för att se om vi hittar något som framkallar smärtan men har inte lyckats.

Svar:

Ont i bröstet strax nedom bröstkorgen” innebär för mej ont i övre delen av buken. Den vanligaste orsaken till besvär i anslutning till revbensbågen är inflammation i bukmuskelinfästningen. Det beror oftast på överbelastning i någon form, eller stramhet i muskulaturen. Den kan vara svår att hitta fram till trningsmässigt och kräver manuell instruktion med träning och töjning för att läka så snabbt som möjligt. Sök hos er idrottsläkare för säkrare diagnostik och bot.
Andra orsaker till besvären kan inte uteslutas på denna korta beskrivning. Om besvären består i bröstsmärta vid ansträngning bör man skyndsamt söka för detta hos sin husläkare (eller idrottsläkare) för att utesluta bl a hjärtåkomma.