Kramp vid viloperiod

Fråga:

Min son går på idrottsgymnasium och tränar regelbundet ca 8 pass i veckan + matcher på helgerna. Han har haft tur, och klarat sig undan allvarligare skador under hela sin karriär. När sommarlovet började beslöt han sig för att ta en riktigt ”slapp” period, och tränade endast några få gånger på gym. Hans mat- och sovrutiner följde inte heller hans vanligtvis strukturerade liv.
Nu till frågan: Plötsligt har han fått kramp, eller sendrag, på olika ställen av sin kropp. Det kan uppkomma flera gånger, både dag- och nattetid. Ibland kan han häva det, när an känner att det är på gång, och ibland blir det riktiga kramper. Han vet hur han ska göra för att få det att släppa, men vad kan det bero på? Han har varit hos läkare. Blod-, och mineralprover (magnesium, kalium, kalcium) var ok.

Svar:

Lokala muskelkramper (”sendrag”) är vanligt förekommande, t ex vid byte av aktivitetsnivå, såsom i detta fall. Det finns många terorier om orsaken, mer eller mindre välgrundade. Bl a syns hos vissa en viss ärftlighet. Det finns individuella rapporter om att tillskott av allehanda mineraler (calcium, magnesium, kalium et c), eller vitaminer skulle ha effekt, men i seriösa systematiska studier har sådant inte kunnat påvisas. Likheten med muskelkramper vid olika sjukdomar gör att sjukvården främst inriktar sig på att utesluta/detektera allvarlig sjukdom, vilket vanligtvis inte är fallet. 
Min erfarenhet talar för att kramperna ibland kan vara ett uttryck för nervsystements anpassning till nya förhållanden, såsom plötslig periodvis vila eller byte av aktivitet/träningsregim. Om så är fallet borde successiv nedtrappning och upptrappning av aktiviteten vara ett botemedel. Det man också kan misstänka är att det finns olika orsaker hos olika individer, vilket kan förklara att sökande efter en enskild komponent som förklarar allt inte hittats.