Kronisk Compatmentsyndrom?

Fråga:

Hej!
Under min ungdom spelade jag fotboll på hög nivå. När jag sedan var runt 18år började jag få problem med att det smärtade i framsidan på underbenen. Detta eskalerade under min lumpentid som jägare med långa marscher… Jag besökte då en idrottsläkare som konstaterade compartment och opererade därför ena benet. I början märkte jag kanske en viss förbättring men problemen kvarstod. Detta har gjort att jag under senaste 10-15 åren idrottat väldigt sparsamt. Jag har väl lite ”förträngt” dessa problem men nu känner jag att jag vill börja med löpträning igen. Jag kan tillägga att det jag nästan upplever som värst är snabba promenader. Det som också gör mig konfunderad är att smärtan/obehaget efter en snabb långpromenad eller löppass kan sitta kvar i ca 2 dygn. Har du något tips på hur jag skall tackla detta? Kan det vara Conpartment eller är det troligare med något annat? Jag kan tillägga att jag underpronerar ganska kraftigt. Hoppas du kan ge lite tips på hur jag skall gå vidare. MVH Magnus

Svar:

Underbensproblem vid idrottande är mycket vanligt. När besvären är bestående behöver man göra en undersökning och få fler uppgifter om hur besvären ter sej. Kompartmentsyndrom var förr en populär ortopedisk diagnos vid långtgående besvär, men man kan med fog säga att det förekom/förekommer en viss överdiagnostik, något som till viss del kan förklara det relativt dåliga utfallet av kirurgisk åtgärd; många upplever ingen förbättring efter kirurgi. Dessutom har ju även kompartmentsyndrom en eller flera bakomliggande funktionella orsaker, som tyvärr inte är regel att man tar hänsyn till.
Underbensesvär kan (även vid kompartmentsyndrom) bero på för låg kvalitet i någon av de förmågor som behövs för den aktuella aktiviteten: koordination, styrka, smidighet m m, något som kan bedömas vid en funktionell undersökning. Steg/teknikfel eller skofel är också vanliga orsaker. 
Om man vid en sådan undersökning inte finner någon trolig kvalitetsbrist bör man komplettera undersökningen bl a med tryckmätning i muskelkompartment, vilket kan avslöja ett kompartmentsyndrom. 
Utredning av detta bör ske hos idrottsläkare med vana av problemställningen, t ex hos oss på IMES: