Kvarstående besvär efter fotledsstukning

Fråga:

Hej! Jag stukade foten kraftigt under orientering i okt 2010 och skadade båda främre/yttre ledbanden (talo-fibulara och calneo-fibulala). I brist på bättre vetande, så lindade jag inte foten direkt, utan sprang t o m färdigt tävlingen. Jag dröjde också ett par veckor innan jag sökte läkare. Läkaren konstaterade skadan samt stor instabilitet. Röntgen visade ingen fraktur. Har gått hos sjukgymnast samt tränat hemma på balansbräda m m under mer än två månader. Det gör fortfarande ont i leden, även om det minskar något. Ofta gör det numera mer ont upp på utsidan av underbenet. Sannolikt överbelastas senor p g a större instabilitet i foten, enligt min läkare. (Ultraljudsundersökning visade inga skador på senorna.) Mitt största problem är nu att det ibland även gör ont i trakten av hälsenan och att det känns som om något i foten ”hamnar fel” baktill vid hälsenan. Frågor: 1) Kan problem vid hälsenan ha med den ursprungliga skadan och instabiliteten att göra? 2) Jag tycker mig även ibland ha ont framtill i knät. Kan det ha samma orsak? 3) Finns det något hopp, nu efter över 3 månader, att min fot kan bli bättre och stabilare och att mina besvär försvinner om jag fortsätter att träna eller är en operation med avkortning av de skadade och kanske nu förlängda ledbanden enda möjligheten att bli bra? Tack på förhand!

Svar:

Svar 1) Ja, beroende på graden av din instabilitet. OBS att man skall skilja på instabilitet och koordinationsbrist. Instabilitet skall undersökas dels passivt (doktorn ”klämmer och känner”) och dels funktionellt (i aktivitet, med tester) för att man skall kunna bedöma funktionsgrad och behov av kirurgisk åtgärd – det görs inte alltid. Koordinationsgraden är delvis beroende av hur stabil din fot/fotled är, och hur du tränat detta tidigare. Bristande koordinationsgrad är en av orsakerna till akuta fotledsskador (distorsion), och blir också snabbt resultatet av smärta och immobilisering.
Svar 2) Ja, beroende på grad av instabilitet och koordinationsgrad.  
Svar 3) Ja, beroende på hur avancerad rehabilitering du får ta del av och hur mycket vävnadsskada som finns. Att enbart träna på balansplatta ger inte tillräcklig kvalitet. Balansplatteträning är lägsta tänkbara nivå på koodinationsträning. Den kirurgiska indikationen avgörs således av hur bra rehab du får, och hur skadan ser ut. Man måste dessutom ha en bra magnetkameraundersökning (MR, MRT) för att få en uppfattning av de lokala förhållandena.
Din idrottsläkare bör kunna stå för dessa ingredienser.