Kvarstående besvär

Fråga:

Hej
Den 5/12-17 red jag min häst som slängde sig åt sidan och bockade. Första vändan satt jag kvar men drog en muskel i vä lår. Andra vändan had jag inget att hålla med så jag flög av. Slog i backen och kunde inte gå men resa mig först på alla fyra och upp till stående. Fick hjälp men kunde inte gå.
På Alingsås lasarett röntagades och ingen åtgärd den unga läkaren tyckte det skulle bli bra på en vecka. På vårdcentralen sjukskrevs jag jan18 och halvtid i feb. Jag gick hos sjukgymnast och blev inte riktigt bättre. Fick läkaren på vårdcentralen att ordna ny röntgen då upptäcktes att jag hade en fraktur på sittbenet och gamla och nya förändringar i ländrygg. Jag jobbade då halvtid på en småbarnsavdelning och gick längre sträckor med kryckor eller käpp. Sjukgymnastiken avbröts då de övningar jag kämpat med inte skulle göras vid frakturer i bäckenet.
Jag har jobbat heltid men efter en full dag haltar jag och jag tar smärtlindring morgon och kväll under arbetsveckan. Har gjort egenremiss två gånger och frakturen är läkt och på inrådan av ortoped så har jag fått träffa en ny sjukgymnast.
Han säger att det jag känner vid rörelser är från muskelfästet i sittbenet. Igår satt jag upp på min häst för först gången sedan skadan och idag kan jag inte gå utan att halta det göt ont och svider nästan innuti.
Min fråga är: Hur kan det inte ha läkt på denna långa tid och vad kan göras åt problemet. Kan muskelfästet ses med ultrljudsundersökning. Själva muskeln undersöktes inte alls på akuten efter olyckan utan när blödningen syntes och hela låret var blått sjukskrevs jag på vårdcentralen.
Vore tacksam för svar och eventuellt tips på hjälp i Göteborgsområdet.
Hur kan

Svar:

Det finns åtminstone två tänkbara orsaker till kvarvarande besvär; 1) att frakturen inte läkt, och 2) utebliven adekvat rehab. 1) åtgärdas genom en kontrollröntgen med frågeställningen ”läkt fraktur?” Vanlig skelettröntgen är bäst på att kartlägga frakturer förutsatt att röntgendoktorn fått klart för sig vad det letas efter. Om detta är klart går man till 2) Man behöver veta mer om innehållet i rehab för att kunna ta ställning till vad som gjorts och inte gjorts, och vad som bör göras, detta med kontrollröntgen i beräkningen. Göteborgstrakten har genomgående bra rykte när det gäller fysioterapi, där idrottsskador är en framträdande specialitet. En av de institutioner som har hög kunskapsnivå är IFK-kliniken.

Det är naturligt att du har ont efter lång tids frånvaro från en annars ordinarie aktivitet inkluderande en skada. Om smärtan inte är uthärdlig eller inte ger vika bör man kartlägga de lokala förhållandena genom en undersökning, eventuellt kompletterad med ultraljud eller MR om det bedöms motiverat och/eller man är osäker på diagnos.