L5-syndromet?

Fråga:

Jag är 62 år. Aktivt idrottande sedan ungdomen. Spelar/spelat badminton aktivt ca 40 år. Haft skador till och från. Men, okt 1998 fick jag kramp i hö vad som flyttade till vä vad 1999 och återkom i höger vad jan 2000. Fick sluta spela badminton mars 2000 då hö vad/fot somnade defenetivt under spel. Konstaterat genom magnetröntgen att jag ha L5-syndromet utan diskbrock. Fått instuktioner av sjukg?mnast att svanka rygg ofta för att återställa diskarna i normalt läge. Min hö stortå vägrar ”resa sig” på uppmaning, Svaghet vid tryck mot vrist. Jag har fått ”hemmaträning av sjukgymnast, som innebär ”på mage armhävning med bålen kvar på golvet” för att tränga tillbaka diskarna
(Mc Kanzie-emetoden) Så till frågan! Var hittar jag Webben till ”metonen” samt vad har Du för övrigt för förslag till träning för att jag ska kunna ”komma tillbaka. Får kramp i hö vad när jag promenrar.

Svar:

Hej!
Mc Kenzieövningar tror jag inte finns beskrivet i detalj på nätet på sånt sätt att du har nytta av det. Det finns en hel del vetnskapligt publicerat men för att få tillgång till det måste du vara ansluten till någon av de avgiftsbelagda medicinska databaserna. En som inte är avgiftsbelagd är ”Medline” som du kan komma åt delar av via Healthgate (www.healthgate.com/HealthGate/MEDLINE/search.shtml). Jag tror du söker efter övingar och praktiska förklaringar och det är något som sjukgymnasterna ägnar mycket tid åt handledningsmässigt och som är svårt att överföra via skriftliga instruktioner.

Att träna bort en del av dina symptom tror jag skulle vara möjligt, men kanske inte enbart genom McKenzieövningar. Du behöver träna upp den muskulatur som nu är dåligt innerverad, dvs nere i underbete och foten, och dels träna upp en del av bålmuskulaturen och muskulaturen som styr kotpelarens dynamik. För att åstadkomma det måste man först veta exakt vilka muskler som är försvagade eller fungerar mindre bra, och det kräver en noggrann undersökning. Jag föreslår att du tar kontakt med en läkare eller sjukgymnast som ortopedMEDICINSK utbildning (inte ortopedkirurg alltså!), en sådan som har s k OM-kompetens. Sådan hittar du t ex på Haninge Fysiocenter och STRONG-enheten (se telefonkatalogen under sjukgymnaster). Med rätt behandling borde du ha stor chans att bli återställd, men med otillräcklig behandling eller utebliven sådan finns risken att besvären kvarstår eller t o m försämras.