Läkningstid för korsbandsskada

Fråga:

Jag har precis opererat mig för min korsbandskada och har gått på kryckor nu i en vecka. Jag undrar när jag kan börja åka skateboard igen? Att börja med kontaktidrott har min sjukgymnast sagt tar ett år så det vet jag, men skateboard är väl ingen kontaktidrott? Jag skulle gärna vilja ha ett svar!

Svar:

För att svara på denna fråga behöver man veta mer om din sjukhistoria och operationsresultat, vilket din ortoped har. Risken vid rekonstruktion av främre korsbandet är att det inte håller vid påfrestning, vilket gör att läkningstiden utan påfrestning måste respekteras.Jag bedömer att man bör utgå från att risken är väsentlig även vid skateboardåkning, där vridrörelser som belastar korsbandet förekommer, och därför är olämplig under denna fas. Däremot finns ju annan fysisk aktivitet som du kan och bör ägna dej åt under läkningstiden för att underhålla kooridination, styrka och kondtition, samt i rehabiliterande syfte. Rådfråga din ortoped i första hand. Han/hon kan remittera dej för specialträning och fys aktivitet om det anses viktigt.