Längd

Fråga:

Jag skulle gärna vilja ha svar på denna fråga. Jag är 176 CM lång. Jag väger 60 KG. Jag vill inte bli så jätte mycket längre jag är en kille på 13 år. Hur gör jag för att sluta växa eller att växa segare. Jag vill max bli 186 CM.

Svar:

Du kan inte påverka din längdtillväxt nämnvärt. Din slutliga längd avgörs f f a av genetiska faktorer, d v s arvet från dina förfäder. Även tillväxthastigheten bestäms av dessa faktorer. Slutlängden kan beräknas genom ”medelföräldralängden”, dvs att du teoretiskt blir så lång som genomsnittet av dina föräldrar. Om avvikelsen är stor bör man utreda detta via barnläkare. Likaså om du är orolig för din längd eller tillväxthastighet kan det vara en bra idé att få tala igenom problematiken med en barnläkare.