Ledband av, i foten

Fråga:

Ledband av vid hård spark på fotboll, trots ihärdidig balans- och styrketräning för foten i två år får jag ofta ont då jag sportar, spelar fotboll. Vad kan jag göra? (Träffade både ortoped och sjukgymnast i samband med skadan. Var för ung för operation eftersom foten ej vuxit klart)

Svar:

Du behöver träffa ortopd igen för att bedöma om man behöver överväga kirurgi. Sök på egen hand (beroende på vilket landsting du tillhör) eller via remiss från dins husläkare.