Ledbandsruptur

Fråga:

Jag har tidigare fått lära mig att ett helt avslitet ledband aldrig kan läka utan kirurgiskt ingrepp beroende på att om ledbandet är helt avslitet så förtvinar det efter relativt kort tid (2-4 veckor), stämmer detta? En följdfråga blir då om man som fotbollsspelare kan fortsätta spela fotboll utan knäledens yttre ligament?

Svar:

Om det ”förtvinar” eller inte avgörs av hur mycket av funktion och belastning som är kvar, dvs om det är helt eller delvis avslitet. Det som spelar roll är emellertid din knäfunktion, något man kan undersöka och testa. Vid låg funktionsgrad/hög besvärsgrad bör detta ställas i relation till de nutida och framtida krav som ställs på ledfunktionen. Vid behov gör man en rekonstruktion av ligamentet, något man tyvärr tvingas ta till efter fotbollsskador.