leder

Fråga:

på morgonen kan inte böja min tumme av egen kraft utan får böja den med min andra hand.gör ont första gången och leden liksom kuggar över. senkanjag böja tummen av sej själv men den liksom hoppar i rakt läge

Svar:

Triggerfinger, tendovaginitis stenosans, är den mest troliga diagnosen, men den behöver verifieras av en undersökning hos din husläkare eller handkirurg.
Det beror på trängsel mellan sena och senskida, i ditt fall böjsena till tummen. Det behandlas i första hand med inflammationshämmande medel, t ex tablett ibuprofen, i andra hand med kortisoninjektion. Vid besvär av hög grad och/eller långvarigt kan krurgisk åtgärd vara hjälpsamt.