Ljumske-muskel

Fråga:

Jag hade fotbollsträning i måndags (idag onsdag) och slog ett par hörnor på raken, och kände hur det drog till i vad jag tror är muskelfästet vid ljumsken. Trodde först det var ljumsken men har kunnat röra på själva ljumsken utan problem vid streching. Det gör ont i endast få lägen, och när man trycker på stället där ”det brast”. Jag känner att jag inte helst vill gå och kolla upp det, men gör ju självklart det om jag måste, men jag tänkte fråga först om kanske du vet vad det kan vara för slitage, och hur länge jag max bör vänta innan jag kollar upp det om det inte blir bra? hur länge bör man vila om det är muskelfästet där som tagit skada?

Svar:

Muskelskada, bråck eller nervinklämning är de diagnoser man främst tänker på vid ljumsksmärta hos fotbollspelare, där just ljumskskador är vanliga. I ditt fall låter muskelskada närmast troligt, och brukar handla om skada på höftböjare eller adduktormuskel (som du bl a kniper ihop benen med). För att veta måste man undersöka. Muskelbristningar brukar kulminera smärtmässigt under första veckan, och beroende på skadans storlek (ej möjligt att bedöma på din beskrivning) och hur bra man kommer kommer igång kan det hålla i sej 2-8 veckor. 
Om smärtan ökar efter första veckan eller inte har tendens att ge vika bör man söka hos sin idrottsläkare i första hand. Efter senast en vecka bör man kunna komma igång med belastning av lättare slag.
Lika viktigt är att eliminera orsaken till skadan. Om det handlar om muskelbristning behöver man åtminstone bedöma om muskulaturen är tillräckligt kvalitetstränad koordinationsmässigt och styrkemässigt, och dessutom om muskeln är tillräckligt smidig. Risken om man inte eliminerar dessa brister (genom specialträning) är att besvären återkommer och blir permanenta. Utslagning från idrottande p g a ljumskskador är tyvärr inte helt ovanligt. Den som är bäst på det är en idrottsmedicinskt erfaren och utbildad person, i första hand din idrottsläkare, eller idrottssjukgymnasdt/idrottsnaprapat.