Löpa eller promenera?

Fråga:

Jag tränar i huvudsak för att förbränna fett, och brukar varva mellan att jogga och promenera, tex, gå 2km, jogga 5 km, gå 2 km(tar mig ca. 1 timme + 15 min)
Är detta en bra variant? Förbränner jag mer när jag joggar än jag går? Har det någon betydelse i vilken ordning jag varvar, jogga först eller gå först tex.?

Svar:

Hej!
Jogging ger mer konditionsökning än snabb gångträning. Jogging ger en högre intensitetsnivå än snabb gångträning och i de flesta fall tyvärr något för högt för att vara optimal för fettförbränning. Vid högre träningsintensitet tenderar man att gå över på proteinförbränning för att täcka det extra energibehovet, vilket gör att musklerna bryts ner något. Det du vill åstadkomma är så bra fettförbränning som möjligt, utan att bryta ner muskelprotein, vilket sker då din puls ligger omkring 60-75% av din maxpuls, vilket motsvarar snabbpromenerande. Det bästa för fettförbränningen är således promenaddelen, även om joggingen inte är mindre effektiv. Av mentala skäl kan det ibland bli tråkigt att bara promenera, varför jogging kanske känns bra att variera med. Längden på passet bör ligga över 45 minuter. Den tid du anger låter rimlig. Ordningen på jogging och promenad är inte betydelsefull.