Luftvägar

Fråga:

Hej . Jag har problem med att jag får slem i halsen när jag tränar. Det känns som om det kommer från öronen och är fäldigt segt. Har fått diagnos känsliga övre luftvägar men jag har inte fått någon förklaring eller fungerande medicin.

Svar:

Hej!
Man bör i första hand utesluta om du har astma, alternativt hyperreaktiva slemhinnor i luftvägarna, som är en mildare variant av astma. Diagnoserna är inte helt ovanliga hos idrottande, då idrottandet och omständigheterna kring detta (t ex värme, kyla, ansträngning m m) kan utlösa astma. Undersökningen sker genom spirometri (en apparat där man noga kan mäta luftflöde och lufthastighet i utandningen), och helst genom ”provokation” med retande ämnen och med ansträngning. För detta behöver du en remiss från din husläkare till fysiologisk klinik. En del vårdcentraler har en spirometer men saknar möjligheter till provokation, vilket är nödvändigt. Om man inte finner något den vägen bör du få remiss för undersökning hos en öron-näs-halsspecialist.