Luftvägsbesvär och ständiga förkylningar

Fråga:

Hej! Jag är 39år och har konditionstränat sedan tonåren och tävlat på elitnivå inom segling fram till för två år sedan. De senaste 7 åren har jag haft återkommande besvär med förkylningar under vinterhalvåret, vilket har spolierat stora delar av min vinterträning under dessa år. Har ca 10-15 förkylningar per vinter och är sällan frisk mer än två veckor i sträck. I regel fri från besvär (normalt förkyld någon gång) från maj till oktober.

Det senaste året har jag fått ökade problem med luftvägarna. Hostade slem större delen av sommaren och blev flåsig för ingenting.

Fick på nytt problem innan jul. Började som en svår förkylning, där jag hostade upp mycket gult/grönt slem. Detta övergick efter 3 veckor till vitt/genomskinligt slem med många små luftbubblor i och så har det varit fram till för 3 veckor sedan då jag återigen fick feber och hostade enorma mängder grönt slem ur lungorna. Är något bättre nu, känns bra i kroppen, men hostan och det vita/genomskinliga lungslemmet med luftbubblor i består. Har försökt åka lite skidor, men känns inte bra i lungorna.

Har sökt på VC för detta och blivit hemskickad med ”det är säkert något virus, hem och vila”. Upplever inte att jag blir tagen på allvar. Ser frisk ut och har alltid haft kanonvärden i jämförelse med normgrupp (tex hb omkring 160) och undrar om detta ligger mig i fatet. Tänker ibland att man måste vara rökare och överviktig för hjälp på vc.

Till saken hör att jag ska köra Nattvasan om två veckor och jag börjar känna mig tveksam till att köra om lungslemmet/hostan består och jag inte får en ordentlig läkarbedömning. Något tips på undersökning/remiss att begära från vc?

Svar:

Hosta med slemmiga upphostningar tillsammans med flåsighet måste starkt misstänkas vara astma, inte sällan komplicerad av sekundär lunginflammation/bronkit, tills motsatsen är bevisad. Jag tycker dina symptom visar på behov av relativt snart omhändertagande. 
Här är ett exempel på sådant: Man bör börja med en läkarkontakt. Hen lyssnar då på dig, och lungorna, gör en spirometri inklusive reversionstest (med vidgande medel) och beställer en snar lungröntgen. Om du har kontinuerliga upphostningar skall prov från svalg tas, samt odling av upphostningar med avseende på tuberkulos. Om du är symptomfri vid spirometritillfället sklla man göra en provokationsspirometri (metakolintest) och/eller en 14-dagars PEF-mätning. Resultatet av detta avgör fortsatt handläggning.
Jag tycker dina besvär talar starkast för astma. Det är en sjukdom som går att behandla och leva med, men kräver rätt omhändertagande.
Skriv gärna tillbaks när du vet resultatet!