Må bättre med motion

Fråga:

Jag är en tjej på 21. Jag har hört att motion kan minska deppretion utan mediciner. Hur lång tid tar det innan man märker av någon skilnad? Vilken motionsform är bäst? Just nu motionerar jag inte alls.

Svar:

Hej!
Visst är det så att motion höjer grundstämningen vid depressionstillstånd. Det finns flera rapporter om det sedan några år, vilket gör att man på vissa håll börjat systematisera motion som ett behandlingsinslag för både depressioner och ångesttillstånd. Hur lång tid det tar innan man märker någon skillnad kan jag inte ge något klart besked om, eftersom den kunskapen inte är exakt systematiserad ännu. Såsom med all depressionsbehandling är det sannolikt individuellt. En viss effekt har man säkert redan från början, och jag gissar att effekten sätter in under första 2-3 veckorna. Sannolikt spelar motionsform inte någon större roll, utan mer att det sker med viss regelbundenhet och att aktiviteten ligger på en högre nivå ansträngningsmässigt än vad man är van. Läs den artikel jag skrev för någon månad sedan på PrimaVi:s förstasida så får du veta mer!

Kom dock ihåg att den etablerade behandlingen med läkemedel och psykoterapi är att föredra i ett läge där man har en egentlig depression, tills man vet mer om denna nya åtgärdsmöjlighet.