Malletfinger

Fråga:

För tre veckor sedan skadade jag mitt finger och först idag konstaterades det att senan är frakturerad, dvs malletfinger. Jag har fått en provisorisk skena i avvaktan på att arbetsterapin ska gjuta en ordentlig skena åt mig. Jag är handbollsmålvakt och undrar ju nu om jag kan träna om jag använder skenan eller om det är vila som gäller? Om vila, hur lång tid innan jag kan återgå till träning?

Svar:

Malletfinger (droppfinger) innebär att sträcksenan till fingret har gått av helt eller delvis. Avgörande för behandlingsresultatet är att inte belasta alls under tiden som senan läker fast igen. Risken är annars mycket stor att få ett permanent droppfinger, vilket kan vara ett stort handikapp som kräver kirurgisk åtgärd = ytterligare lång tids frånvaro från idrottandet.
Längden på avlastningen med skena hela dygnet avgörs av vilket finger som drabbats och hur stor skadan är, men generellt gäller 6 veckor och därefter 6 veckor med skena endast nattetid. Du bör därför inte belasta med bollträning innan den tiden passerat och fingret är helt läkt. F ö se denna länk.