Marknadskoordinator

Fråga:

Hej!

Jag saknar det främre korsbandet i mitt högra knä efter en idrottskada för många år sedan.

Jag åker inte skidor, skridskor, spelar inte tennis och är rädd när det är halt ute, då mitt knä inte är tillräckligt stabilt trots styrketräning 2 gånger i veckan.

Hur blir det när man blir äldre?
Jag är 42 år och skadades när jag var 15.

Svar:

Hej!
Det finns en tendens till knäledsförslitning, gonartros, i högre grad hos kortbandsskadade med kvarstående instabilitet. Frekvensen är dock högre hos de som fortsätter sin aktivitet efter skadan samt hos de som råkar ut för upprepade knäskador. Detta är orsaken till att man idag är mer frikostig med korsbandsrekonstruktion än tidigare.

Ovanstående skall observeras att det är sagt om en stor patientgrupp. När det gäller hur det blir för dej som enskild individ är svårare att avgöra. Den statiska risken är således högre för dej, men hur det går för just dej kan inte avgöras med ledning av de få uppgifter du lämnar. En undersökning och individuell bedömning av ortopedspecialist med inriktning mot knäbesvär förbättrar möjligheten till prognos. Generellt tror jag ändå din prognos är tämligen god.