maskinist

Fråga:

varför värker det i mitt högra knä när jag sitter stilla efter jag gjort knäböjar? värken sitter i ca. 2dagar.

Svar:

Det är helt omöjligt att avgöra vad dina besvär beror på med så fåtaliga och kortfattade uppgifter. Knäproblem utgör en stor del av samtliga idrottsskador bl a av den orsaken att så många strukturer är inblandade. Man behöver veta mer om din träning och stretching, exakt var det gör ont, hur länge du haft ont, när det började, om du har andra besvär med mer för att kunna ge ett svar som får plats här. Återkom gärna med att berätta mer utförligt