maxpuls

Fråga:

Hur räknar man ut sin maxpuls?

Svar:

Hej!
Maxpulsen är den pulsfrekvens som man maximalt kan åstadkomma under muskelarbete. Lättaste sättet att få reda på sin maxpuls är att mäta den. Spring/cykla/gå i trappmaskin så snabbt du kan under 2 minuter. Att ”räkna ut” sin maxpuls kan man göra genom att minska talet 220 med sin ålder, men det ger bara en generell uppskattning.