Metoprolol (betablockerare) ihop med högintesiv konditionsträning?

Fråga:

Jag har fått metoprolol utskrivet för förebyggande behandling mot migrän. Tränar mycket och jobbar även som bl a spinninginstruktör. Känner att medicinen påverkar mig mycket vad gäller puls och uthållighet och undrar om det är skadligt att man tränar högintesivt när man äter denna medicin? Hoppas på att få något annat mot min migrän då detta förstör mycket i min träning. Mvh Ankie

Svar:

Nej, det är generellt inte farligt att träna under metoprololbehandling. Den pulssänkning du känner av är en effekt av medicineringen, vilket begränsar konditionen. Det första man kan pröva är att sänka metoprololdosen till minsta effektiva nivå. Det andra är att pröva ett annat läkemedel eller en annan metod. Vad man väljer hänger bl a samman med besvärsfrekvens och vad som prövats tidigare. Om din nuvarande behandling ger oacceptabla biverkningar bör du i första hand konsultera en neurologspecialist.