Min 16-åriga drotter drabbas av kollapser på träning men är enligt sjukvården kärnfrisk

Fråga:

Hej,
Min snart 16-åriga dotter drabbas av kollapser som yttrar sig i kraftigt illamående och skakningar och tunnelseende/att allt blir ett mörker. De kommer i samband med träning men träningen behöver inte vara ”fysiskt på gränsen” och det kan komma även fast hon känner sig stark och i bra form för dagen. Det finns ingen koppling till vad hon äter. Hon har tagit alla prover och är enligt dem kärnfrisk. Har gjort ultraljud och allt ser bra ut i magen. Men något fel är det ju uppenbarligen. Känner mig rådvill, vad ska jag göra för att hjälpa henne?
I skolan är hon normalpresterande, hon har inte orimliga krav på sig själv eller från omgivningen, har bra hemmaförhållanden och bra kompisar och nätverk men henens självkänsla kopplat till henens idrott blir sämre för varje dag. Snälla ge mig ett halmstrå.

Tack på förhand,
// Ulrika

Svar:

Man behöver veta vilka undersökningar som genomförts och mer uppgifter om hur besvären yttrar sig om man skall kunna svara på frågan. Jag gissar när jag nämner sänkt blodtryck (specialformen som kallas ortostatism) som orsak. Rent fysiologiskt sker en stimulering av vagusnerven vid stark ansträngning – känsligheten hos den nerven skiljer sig mellan olika individer. Hos vissa individer sjunker blodtrycket mycket. Det som händer i praktiken är att hjärtat slår långsammare och blodtrycket sjunker, varvid den drabbade får tunnelseende, bir darrig och illamående. För att kompensera utsöndras adrenalin (”adrenalinpåslag”), som kan skapa hjärtklappning, oroskänslor, kallsvettning m m. Man behöver testa detta, något som kan göras på en fysiologisk klinik eller kardiologklinik, genom remiss från din husläkare, såvida inte husläkaren kan fastställa det genom egen undersökning.