Minskad muskelmassa

Fråga:

Jag har upplevt minskad muskelmassa och minskad styrka nu i mer än 1års tid. Jag har styrketränat flera år (då främst för muskeltillväxt och ökad styrka) men upplever nu en utveckling motsatt önskad riknkng. Jag har något som skulle kunna liknas vid onaturligt hög förbränning och vräker i mig (mestadels) bra mat utan att detta gör det minsta gott för mina muskler, och jag kompletterar även med kosttillskott av olika slag där bland annat aminosyror ingår innan och efter passen. Jag har också på grund av detta tagit olika prover hos läkare som visat att hormonnivåer etc är i sin ordning. Vad ska jag ta mig till? Jag vill att träningen ska göra mig starkare, inte tvärtom.

Svar:

Man behöver initialt gå igenom vilka undersökningar och prover du genomgått och värdera dessa, eventuellt komplettera dem för att utesluta allvarligare sjukdomstillstånd, samt få fler bakgrundsuppgifter. En fråga man som idrottsläkare kommer att tänka på är överträning och brist på återhämtning som orsak, något som inte är ovanligt i styrketräningssammanhang. Sök för detta t ex hos din idrottsläkare för en bedömning.