mjölksyra?

Fråga:

Varför får vissa mer mjölksyra än andra?
Hur kan man undvika mjölksyra?

Svar:

Mjölksyra är en nedbrytningsprodukt som bildas när muskelvävnaden arbetar anaerobt (med för lite syre). Det sker när behovet av energi är större än tillgången på syre, t ex när du spurtar uppför en lång backe. Hur mycket syre som kommer fram till muskeln har att göra med en rad faktorer; bl a hjärtats pumpförmåga, antal små blodkärl i muskeln (kapillärer) och förmåga hos blodet att transportera och avge syre i muskeln. 
Bäst effekt på möjlksyrabildningen har därför metoder att öka syretillförseln i muskulaturen, vilket kan ske på olika sätt:
Genom att öka hjärtats pumpförmåga (hjärtkonditionsträning) och öka antalet små kärl i muskeln (lokal muskelkonditionsträning – kapillärisering) samt genom att optimera blodsammansättningen (det som sker vid höghöjdsträning). Dessa faktorer skiljer sig mycket åt mellan olika individer, vilket förklarar en del av varför vissa ”får mer mjölksyra” än andra. Dessa faktorer är i hög grad påverkbara genom särskild träning. 
Upplägget av sådan träning eller metoder som ökar syretillgången generellt och lokalt är av mycket stor vikt inom många idrotter, liksom bakgrunden till en hel del av den doping som tyvärr förekommer.