muskelfäste vid ljumsken

Fråga:

Hej jag spelar fotboll och har slitit av en liten del av ett fäste i ljumsktrakten.Jag hade rejält ont dagen efter men det blev sedan bättre dag för dag och jag kände ingen smärta alls när jag gick eller joggade. Det hade då gått en vecka, men när jag tränade lite lätt igen högg det till och jag avbröt. Hur lång tid tar det att läka tror du? och finns det någon chans att jag kan spela cup om en vecka?

Svar:

Det är för lite uppgifter för att man skall kunna bedöma vilket fäste (?) som är skadat. ”Ljumsken” är ett område med många strukturer. Mycket sällan drabbas dock området av ”muskelfästesavslitning”, men däremot av muskelbristningar, muskelfästesinflammationer, seninflammationer, bråck, stressfraktur, nervinklämning och smärttillstånd p g a korta muskler. För att seriöst avgöra hur lång läkningstid man får räkna med måste man fastställa korrekt diagnos genom undersökning. Dessutom bör man räkna ut vad som förorsakat besvären så att det kan elimineras – i annat fall brukar besvären återkomma. 
Om man antar att du drabbats av det vanligaste, en muskelbristning p g a strama muskler, bör du kunna börja töja på muskeln utan risk redan efter 5-7 dagar. Efter den tiden bör man också börja med sin vanliga aktivitet, med försiktighet. Beroende på skadans storlek och ditt inflammationssvar tar besvärstiden olika lång tid, 2-4 veckor. Men, som sagt, detta gäller enbart okomplicerade smärre muskelbristningar. För korrekt diagnostik och rehab bör din idrottsläkare undersöka.