muskelfästen i vänstra höfften

Fråga:

Jag är till åren kommen. I unga år idrottade jag mycket, jag fick sluta p,g,a, smärta i höfften. Jag har blivet undersökt med både vanlig röntgen och magnetröntgen, inget hittat, allting som det ska. Men har fortfarande dessa besvär som följt med mig. Logisk tänk, så måste det vara kronisk inflammation. Vad har du för syn på det och vilken behandling rekommenderar du. Tack

Svar:

Om MR och slätröntgen, strukturella undersökningar, är utan anmärkning återstår att ta reda på om dina besvär har med funktion att göra. Funktion har med hur delarna samverkar att göra, hur t ex musklerna rör sig, något som inte syns på röntgen eller MR. Det kan också handla om ett smärttillstånd som neurologiskt underhåller sig själv, eller både-och. 
Den som är bäst på att undersöka dig funktionellt är en fysioterapeut, t ex en sjukgymnast eller naprapat, med OMT-inriktning. Utifrån en sådan undersökning kan man dra slutsatser för att utforma en åtgärd.