Nyheter om knäartros efter korsbandsskada?

Fråga:

jag skulle vilja fråga dig angående mina idrottsskador. Jag har fått besked att jag har artros på grund av korsbandetsoperation för 33 år sedan, jag slet sönder min korsbandet i sambandet att jag spelade fotboll, jag höll på med andra aktivitet såsom kampsport men för några år tillbaka de har röntgade min knä och det visa sig att jag har också en periferisk ruptur i menisk på samma knän. Jag har fått veta att det finns ingenting att göra det bara sjukgymnastik som lindra smärta, så jag undrar om det kommer att finnas bot mot mina krämpor om några år? jag har läst lite grant om bionanofiber hur ser framtiden ut?

Svar:

Det är svårt att bedöma ditt specifika fall utan att ha sett tidigare
journaler/undersökningar och då undersökningsfynd saknas. För att göra en bra progonos behöver man göra en funktionell undersökning, vilken också kan tala om hur man på bästa sätt tar hand om knät träningsmässigt. ”Det finns inget att göra” är ett uttalande som inte stämmer med min uppfattning.
När det gäller framtida möjligheter när det gäller knäbroskskador kan man sannolikt inte räkna med några revolutionerande nyheter ens på sikt. De metoder som redovisats i populärpressen är spekulationer som knappt ens är på forskningsnivå än så länge, och det kommer att ta lång tid att säga något om den enskilda metodens möjligheter och begränsningar. Möjligheterna förstoras alltid upp när det gäller nya idéer, vilket skruvar upp förväntningarna till orimliga nivåer.
Artros vid främre korsbandsskada är mer regel än undantag tyvärr, men omfattningen skiljer sej i hög utsträckning mellan individer. Viktigast är att ha högsta möjliga rehabnivå för att få så bra stabilitet och kontroll av knäfunktionen som möjligt. Det innebär att den måste skräddarsys efter var och ens förmåga och möjlighet, något som tyvärr sällan görs med tillräckligt hög kvalitet.
Mitt råd till dej är således att inte hoppas på någon metod inom
rimlig tid som ”räddar ditt knä”, men däremot ta hand om knät på bästa möjliga sätt redan nu, genom att träna upp och optimera de förmågor du behöver för att försöka förebygga artrosutvecklingen; koordination, styrka, uthållighet och smidighet.