Nyttan av träning?

Fråga:

Enl dagens Metro 000911 kan (inte bara hård) träning orsaka cancer, hjärtinfarkt & celldöd! Eller åtminstone förkorta livet med många år.
Artikeln är skriven av Thomas Heldmark.
Var hittar man fortsatta 'diskussioner' om detta?!

Svar:

Diskussioner om detta är intressant, men jag är inte säker på att jag kan ge dej råd om var debattforum finns. Oftast handlar det om enstaka vetenskapliga rapporter som blåses upp av massmediaproducenter för att sälja. Detta gäller även artiklar som handlar om den ultimata lösningen på alla problem i att alla ska träna, om du förstår vad jag menar. Enstaka vetenskapliga rapporter skall man nog inte fästa sig så mycket vid förrän de kan bekräftas av fler undersökningar. En grupp på Folkhälsoinstitutet (yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA) håller på att titta på allt material som är skrivet om fysisk aktivitet och hälsa/sjukdom och kommer med kontinuerliga rapporter, varav en del finns publicerat på nätet. Att följa publicerade vetenskapliga rapporter innebär att man måste plöja igenom ett antal vetenskapliga tidskrifter, såsom vi gör på Medical Link och PrimaVi.