Ont baksida höger lår

Fråga:

De senaste 3 – 4 åren har jag drabbats av 2 olika skador, Vade muskeln och baksidan av låret. Jag har provat många olika rehab så som Vila .. Tåhävningar .. gummiband .. men ändå kommer skadorna hela tiden. Iår har det bara blivit 70 km löpning. Är anmäld till Göteborgsvarvet, annas är sprint min gren. Så på TV om Fotbollspelaren Anders Svenssons Rehab träning, den ser profsig ut. Idag kan jag inte göra något ? Sprang 6 km men pga. smärtan så gick gag de sista 2 km. Gummibandsträningen kan jag ine göra .. annas ska jag göra Gummibandet är fäst vid räcket och foten i öglan, var på jag ska dra foten bakåt. Tåhävningen är till för att stärka vadmuskeln. Men något fattas ?? finns det video film om detta tex på facebook .? Vad ska jag göra ? är 68 år

Svar:

Muskelsmärta i baksidan på låret har en tendens att bli långvarig. Orsaken är att man inte åtgärdat det som förorsakar besvären. Orsakerna (oftast flera samverkande) skiljer sej en del mellan individer, men kan spåras i otillräcklig kvalitet i styrka (snabba eller långsamma fibrer, eller ibland den excentriska styrkan), smidighet och/eller koordination. I princip gäller samma sak för vadmusklerna. För att veta vad som fattas i just ditt fall behöver man göra en funktionell undersökning där man uppskattar nivån på dina förmågor. Först när man genom träning höjt dina förmågor så mycket att de räcker till för vad du försöker utföra, kommer besvären att försvinna. Att lokalbehandla med akupunktur, salvor, ”stötvåg” och liknande är att betrakta som symptombehandling, enbart en hjälp i stunden i bästa fall. Sök hos din idrottsläkare för diagnostik och ordination av rätt behandling.