Ont i benhinnorna

Fråga:

Hej!

Jag är en aktiv sprinter och häcklöpare. Jag får oftast ont i benhinnorna under sprint och häckträningar då vi tränar mycket i spikskor på ett relativt hårt underlägg. Men jag har endast smärtan under träningarna, efteråt blir det bra och jag kan gå och köpa utan problem. Det jag har läst är att man ska lägga is på det och vila men jag har inte riktigt möjlighet att göra det eftersom det är tävlingssäsong just nu. Jag undrar om det kan hjälp med fotstyrka?

Svar:

Minst hälften av de som söker på idrottsmottagning för ”benhinneinflammation” har inte inflammation i benhinnorna, varav de flesta har ett smärttillstånd i underbensmusklerna p g a överbelastning. De muskler som drabbas är de som styr o stabiliserar foten. Beroende på hur man belastar drabbas således olika muskler. En annan överbelastningsfaktor är hur tålig vävnaden är för förändring, d v s hur anpassningsbar vävnaden är när förhållandena ändras, t ex då man byter löpunderlag, byter skotyp, ändrar löptekniken m m. Ju snabbare och ju mer förhållandena ändras, desto större risk för överbelastningsproblem, för lite balans mellan krav och förmåga.

Kroppen uppfattar överbelastningen som en skada, och försöker därför läka denna. Inflammation är kroppens sätt att så snabbt det går läka skadan, varvid den drabbade upplever smärta och så småningom svullnad. Ett ur idrottslig synvinkel bra tecken är när smärtan går över snabbt efter aktiviteten, då det betyder att inflammationsinslaget är lågt.

Is har ingen eller mycket liten effekt på detta, har ingen plats i behandlingsarsenalen, men kan kännas skönt i stunden. Rätt terapi är att träna det som fattas, koordination, stabilitet och styrka. För att lägga upp en bra träningsrutin kan det vara av värde att konsultera en sjukgymnast med idrottsskadekunskap.