Ont i foten när jag skjuter

Fråga:

Jag har under en lång period haft ont i foten när jag skjuter en fotboll. Jag kan gå utan större problem och röra alla tår. Det smärtar när övre stortån pressas ner. Jag har besökt läkare men fått svaret att jag behövt vila. Efter några månaders vila så hade jag inga problem att skjuta, sedan efter ytterligare några månader slog jag upp skadan igen och har lika ont som jag hade första gången. Och så har det rullar på, skadan återkommer hela tiden och jag börjar bli rädd att skjuta fotbollen. Vad tror du problemet är? Jag är rädd för att det är en större skada tex någon nerv som är i kläm eller kanske problem med en sena?

Svar:

Dina besvär från foten kan bero på flera saker, och det är svårt att ställa någon diagnos utifrån din beskrivning. Det kan t ex röra sej om en överbelastningsskada, skoproblem eller nervinklämning. För att avgöra det behövs en undersökning, möjligen kompletterad med röntgen. Fullständig vila är ingen bra åtgärd, eftersom man tappar kondition, styrka, uthållighet och koordination som tar lång tid att återhämta. Man behöver ställa en korrekt diagnos för att hitta fram till rätt åtgärd. Nu har du ju redan varit borta från idrotten under en längre tid och behöver därför också komplettera med särskilt upplagd träning för att kunna komma tillbaks i bra skick. Sök hos din idrottsläkare i första hand för detta!