Ont i hälen efter löpning på grus och asfalt

Fråga:

Min dotter, 13 år, får ont i hälen efter löppasset. Smärtan sitter på hälens sidor, inte under. Smärtan är starkast på innersidan. Under löpning, efter cirka 10 minuter, försvinner smärtan. Men den kommer tillbaka efter att löppasset är avslutat. Löppassens längd varierar från 45 minuter till 1.30 h.

Svar:

Hej!
En inflammation p g a överbelastning är det man främst tänker på med den beskrivningen. En achillesseneinflammation är ett exempel på diagnos, men det finns flera tänkbara. Huvudingrediensen i läkningen är att eliminera eventuellt stegfel (pronation) och sprida trycket optimalt i fotsulan genom ilägg. om liten stödyta är fallet. Men först behöver man ställa en korrekt diagnos genom undersökning, t ex hos idrottsläkare eller ortoped.